Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Drzewicy
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
16 stycznia odbyła się XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".
Drużyna z naszego gimnazjum w składzie:Paulina Czarnecka (III E), Anna Kucharczyk (III B), Agata Król (III E) i Piotr Szczepański (II A)
została zwycięzcą tego etapu. Uczniowie będą reprezantować naszą szkołę w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się w kwietniu.
Gratulujemy uczniom i opiekunowi p. Ewie Reszelewskiej.
 
 
Wartościowa Wycieczka Szkolna

Pani Anna Pietrasik laureatką ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli.
 
Biuro Turystyki Młodzieżowej "Atas" z Warszawy jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli "Wartościowa Wycieczka Szkolna". Przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie wycieczek szkolnych jako ważnego uzupełnienia programu nauczania,podniesienie rangi takich wyjazdów oraz integrowanie środowiska nauczycieli zaangażowanych w organizowanie wycieczek poprzez wymianę doświadczeń. Honorowy patronat sprawują Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Warszawska Izba Turystyki. Partnerem strategicznym jest stowarzyszenie PASE, zajmujące się  wspieraniem jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.  Zamierzeniem trzeciej już edycji  konkursu było wybranie najbardziej wartościowych wycieczek przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 i uhonorowanie osób, które je zorganizowały. Dokonując oceny, jury brało pod uwagę przede wszystkim  walory poznawcze, zgodność programu wycieczki z programem nauczania i zastosowanie niestandardowych, aktywnych metod edukacyjnych podczas wycieczki. W tegorocznej edycji konkursu p. Anna Pietrasik zajęła III miejsce w kategorii wycieczek 5-8 dniowych, za zorganizowanie wycieczki do Paryża w maju br..
Uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie  21 listopada.
 
 
Wychowawca roku

WYCHOWAWCA 2014 ROKU

 

W dniu 13 października 2014 roku w  Zespole szkół Ogólnokształcących   im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej podczas których wręczono nagrody laureatom  konkursu  „Wychowawca powiatu opoczyńskiego 2014 roku”.

Pani Joanna Owczarska, nauczycielka wychowania fizycznego i wychowawca klasy III e w roku szkolnym 2013/ 2014 odebrała z rąk starosty opoczyńskiego statuetkę
z zaszczytnym tytułem „Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego - 2014” oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Bank PKO s. a.

Konkurs organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną a jego celem  było wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w Powiecie Opoczyńskim. Tytuł Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2014 przyznano  w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.  Honorowy patronat nad Konkursem sprawował Starosta Opoczyński. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r. mogły nadsyłać trójki klasowe rodziców i uczniów działające w szkołach. Panią Joannę Owczarską zgłosiła trójka klasowa kl. III e, która dostrzegła jej wyrozumiałość i tolerancję, zrozumienie dla problemów dorastającej młodzieży, naturalność, szczerość i empatię, a także to, że trud pracy wychowawczej jest dla niej przyjemnością, dzięki której ogromnie angażuje się w swoja pracę.
Z naszego gimnazjum nominację do tytułu otrzymała również pani Ewa Reszelewska zgłoszona przez trójkę klasową kl. IIIc.

Gratulujemy obu paniom, gdyż obydwie zastały  wyróżnione przez swoją młodzież
i rodziców.