Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Drzewicy
Wychowawca roku

WYCHOWAWCA 2014 ROKU

 

W dniu 13 października 2014 roku w  Zespole szkół Ogólnokształcących   im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej podczas których wręczono nagrody laureatom  konkursu  „Wychowawca powiatu opoczyńskiego 2014 roku”.

Pani Joanna Owczarska, nauczycielka wychowania fizycznego i wychowawca klasy III e w roku szkolnym 2013/ 2014 odebrała z rąk starosty opoczyńskiego statuetkę
z zaszczytnym tytułem „Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego - 2014” oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Bank PKO s. a.

Konkurs organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną a jego celem  było wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w Powiecie Opoczyńskim. Tytuł Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2014 przyznano  w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.  Honorowy patronat nad Konkursem sprawował Starosta Opoczyński. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r. mogły nadsyłać trójki klasowe rodziców i uczniów działające w szkołach. Panią Joannę Owczarską zgłosiła trójka klasowa kl. III e, która dostrzegła jej wyrozumiałość i tolerancję, zrozumienie dla problemów dorastającej młodzieży, naturalność, szczerość i empatię, a także to, że trud pracy wychowawczej jest dla niej przyjemnością, dzięki której ogromnie angażuje się w swoja pracę.
Z naszego gimnazjum nominację do tytułu otrzymała również pani Ewa Reszelewska zgłoszona przez trójkę klasową kl. IIIc.

Gratulujemy obu paniom, gdyż obydwie zastały  wyróżnione przez swoją młodzież
i rodziców.

 

 

 
Zjazd Rodziny Szkół JPII

 

W czwartek 9 października przedstawiciele naszego gimnazjum pod opieką ks. Piotra Ostrowskiego, pani Agnieszki Bogatek, p. Ewy Grzelczak, p. Katarzyny Czarneckiej i p. Agnieszki Mydłowskiej uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Tegoroczne uroczystości odbywały się pod hasłem : „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” Pod jasnogórskimi wałami zgromadziło się ponad 20 tysięcy pątników z przeszło 500 szkół. Z całej Polski, ze szkół noszących imię świętego papieża Jana Pawła II przybyli dzieci i młodzież, a także księża, rektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz władze oświatowe. Był to dla nas pielgrzymów czas pełen głębokich przeżyć duchowych, u stóp Jasnogórskiego Tronu Naszej ukochanej Matki stanęliśmy ze swoimi słabościami, całorocznymi doświadczeniami, troskami i radościami. Pełni nadziei, każdy z osobistymi  intencjami, chcemy prosić, aby przykład życia naszego patrona wytyczał nasze życiowe cele i dążenia.

Punktem centralnym spotkania była uroczysta Msza św. odprawiona przed jasnogórskim Szczytem pod przewodnictwem arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Eucharystię koncelebrował biskup Henryk Tomasik, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Ważnym momentem Mszy św. było dla naszej wspólnoty poświęcenie sztandaru Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II przez abp Celestino Migliore.

Na zakończenie Eucharystii Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II złożyła Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Został również odczytany telegram, który zostanie wysłany do Ojca Świętego Franciszka.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe przypinki, śpiewniki, obrazki i krzyżyki ( dziesiątki różańca).

To była wyjątkowa pielgrzymka, pogoda nas rozpieszczała, na niebie piękne słońce a nasze serca napełnione zostały wiarą, miłością  i nadzieją, że będziemy potrafili kierować się w swoim życiu zasadami Ojca Świętego  i dokonywać właściwych wyborów.